Koetsierswoning
SAS Institute, Huizen

In uitvoering: herontwikkeling van de koetsierswoning, een Rijksmonument op Landgoed- Oud Bussem. Om te voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd wordt op dit moment een grondige renovatie uitgevoerd.

SAS Institute B.V. is sinds 1993 gehuisvest op Landgoed Oud Bussem te Huizen. Het gehele landgoed (bestaande uit historische park- en tuinaanleg, landhuis, koetsierswoning, garage en hekpijlers) is in 2001 aangewezen als rijksmonument.  De koetsierswoning dateert waarschijnlijk van begin 19e eeuw en is omstreeks 1930 met de bouw van het nieuwe landhuis in nieuw-historiserende stijl aangepast. De koetsierswoning staat ten noordwesten van het landhuis en is via een tuinmuur met het landhuis verbonden. Sinds 2013 heeft SAS de dienstwoning in eigen gebruik als kantoorruimte. Het interieur dateert van de jaren ‘50 van de twintigste eeuw. Om te voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd en om aan te sluiten bij het bestaande landhuis met Orangerie staat een grondige renovatie gepland.

Frederik Pöll Bureau voor Architectuur is gevraagd om het ontwerp te maken voor het opwaarderen van de bestaande bouwkundige constructie naar de huidige maatstaven voor energiegebruik met oog voor duurzaamheid en respect voor het bestaande monument. Vervolgens is de opgave het onderzoeken van een aantal ruimtelijke oplossingen voor het interieur ten behoeve van de huisvesting van een projectruimte voor medewerkers van SAS Institute B.V. Naast de doelmatigheid zal bijzondere aandacht worden besteed aan de natuurlijke lichtinval en de akoestische kwaliteit van de ruimten.

Oorspronkelijke en huidige situatie met te amoveren onderdelen

Nieuwe situatie

Aanleiding voor de bouwplannen is het onderbrengen van werkplekken, projectruimte en een aantal faciliteiten in de koetsierswoning. Een monument is oorspronkelijk vaak voor een andere functie gebouwd en kan lang niet altijd even gemakkelijk worden aangepast aan een andere bestemming, zonder het monument aan te raken. Een van de grootste problemen in een monument is vaak de toegankelijkheid. Een modern kantoor wil zo toegankelijk mogelijk zijn en gebruikers en bezoekers verwachten niet anders. Ook mindervaliden hebben –terecht- dezelfde verwachting.

 

De gebruiksruimten in de dienstwoning zijn onderling bijvoorbeeld niet makkelijk toegankelijk vanuit de hoofdentree voor een mindervalide. De bestaande niveauverschillen zijn hiervoor de oorzaak. In het voorstel wordt voorgesteld om de ruimte waar de toiletten zijn gesitueerd op hetzelfde niveau te brengen als de entree en hoofdruimte. De als hoofdentree te lezen ruimte, althans die achter de deur met huisnummer en monumentenschild, is mogelijk een door derden toegankelijke ruimte geweest van de voormalige koetsiers- of tuinmanswoning en geeft toegang tot de badkamer. De hoogte van de vloer ter plaatse van de voorgestelde badkamer blijft gehandhaafd.

In de bouwplannen die nu in uitvoering zijn is ook gekeken naar de mogelijkheid om een geheel nieuwe trap op een andere positie te situeren of de bestaande trap op de huidige positie te verbeteren. De tweede oplossing is gekozen, omdat deze het monument en de oorspronkelijke structuur het minst aantast en de gebruikers kunnen zo gemakkelijk de eerste etage van het historische pand bereiken. Om de dienstwoning geschikt te maken voor gebruik wordt voorgesteld om het lagere deel ter hoogte van de begane grond het schoorsteenkanaal te amoveren. De schoorsteen blijft op de 1e verdieping en aan de buitenzijde gehandhaafd en ingezet voor de klimaatinstallaties.

 

Van de ingrepen op het dakvlak kan gezegd worden dat zij de oorspronkelijke positie en verschijning van de 3 aanwezige dakkapellen respecteert. In de zuidelijke kapel zal de roedeverdeling en het kozijn in ere hersteld worden. De storende hedendaagse toevoegingen, met name de onharmonisch geplaatste velux dakramen in de zuid- en westgevel, worden uit het dakvlak verwijderd. Met de wens van de opdrachtgever de daglichttoetreding te optimaliseren, worden de beide dakramen in het oostelijk dakvlak vervangen door 2 kapellen, naar ontwerp van het origineel. De constructieve elementen – dragende middenwand, de verdiepingsvloer en met name de fraaie spanstructuur – blijven ongewijzigd behouden en waar mogelijk in het zicht gebracht.

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave