Van start met
onderzoek herbestemming
pakhuis ‘De Hes’
Meppel