Van start met
ontwerpvoorstel vernieuwing
voorgevels Exercitiestraat
Rotterdam