1/33 Maquette van de Schippersschool in Rotterdam. Herbestemming naar woningen.