1e bijeenkomst Stadslab Cool-Zuid in basisschool OBS Het Landje