2e Centrale Bijeenkomst #Stadslab #Cool-Zuid; inventariseren kwaliteiten van de wijk.