Frederik
Pöll
F
P

Bureau
voor
Architectuur
B

A

Het ontwerpend onderzoek voor de verduurzaming en vervangende nieuwbouw van een school met hoge cultuurhistorische waarde richt zich op het herstel van oorspronkelijke kernwaarden zoals lucht, licht, zicht en verbondenheid met de natuur. De uitdaging was het vinden van een balans tussen het behouden van het bestaande schoolgebouw in Ridderkerk, ontworpen door architect Leo Oskam in 1960 met uitbreidingen uit 1970, en de groeiende behoefte aan ruimte voor de school.

De aanpak omvat het herstel van de oorspronkelijke kernwaarden in het bestaande gebouw en het introduceren van een nieuwe patio bij de nieuwbouw. De architectuur van de nieuwbouw wordt gezien als complementair aan het monumentale bakstenen ontwerp van de bestaande school. Het doel is om de oorspronkelijke kracht van het ontwerp weer voelbaar te maken, vooral omdat eerdere uitbreidingen en aanpassingen afbreuk hebben gedaan aan het oorspronkelijke concept.

Het ontwerp, geïnspireerd door Oskam’s principes uit de jaren ’60, streeft ernaar de natuur letterlijk de school in te brengen en creëert ‘groene longen’. Het schoolplein wordt vergroend met plantenbanken langs hellingbanen en gevels, waardoor de plint een zachter karakter krijgt en de school aan alle zijden toegankelijk wordt voor minder validen. Een nieuwe, grote patio dient als een groene oase met een centrale boom als symbolische start van een nieuwe fase. Originele patio’s worden heropend en vergroend, waardoor beschermde plekken ontstaan voor kleuters om de natuur te ontdekken.

In het ontwerp wordt de hal hersteld als een element dat niet alleen ruimtes met elkaar verbindt, maar ook fungeert als een plek voor samenwerking, onderzoek en individuele activiteiten. Deze benadering biedt een krachtig en doordacht antwoord op de hedendaagse ambities en eisen van zowel de school als de gemeente, waarbij de oorspronkelijke ontwerpprincipes van Oskam als leidraad dienen.

Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk
Organisatie ontwerpend onderzoek: Mevrouw Meijer
Opdracht: Voorontwerp
Architectuur: Frederik Pöll Bureau voor Architectuur
Ontwerpteam: Frederik Pöll, Philip de Klerk, Elisabetta Toto