Hotel ‘In de Groene Jager’, Barchem

Het hotel is in 1948 ontworpen door de architect J.F. Berghoef. Het gebouw heeft de afgelopen decennia veel veranderingen ondergaan. In 2021 is een plan gemaakt om het hotel weer in ere te herstellen en de functionaliteit en duurzaamheid te verbeteren.

Geschiedenis

This slideshow requires JavaScript.

 

De geschiedenis van het hotel gaat terug tot circa 1860. Het hotel, dat voor de Tweede Wereldoorlog bekend stond als Hotel Bosch, ging in 1945 door oorlogshandelingen verloren. Kort na de oorlog werden plannen gemaakt voor een nieuw hotel door architect J.D. Postma. Het definitieve ontwerp dateert echter uit 1948 en is van de hand van de bekende architect J.F. Berghoef. De opdracht voor het hotel “met winkel en feest- en vergaderzaal” kwam van hotelier J. Bosch. De architect Berghoef ontwierp een markant gebouw van twee bouwlagen met een flauw hellende kap in een mengvorm van traditionele en moderne stijlelementen. Deze bouwstijl, ook wel ’Shake Hands’ genaamd, komt voort uit de Wederopbouwperiode (1945-1960) waarbij traditionele baksteengevels en vormmiddelen worden gecombineerd met moderne materialen en constructiemethoden als staal en beton.
Helaas heeft hotel ‘In de Groene Jager’ in de loop der jaren veel veranderingen ondergaan. Het oorspronkelijk ontwerp is nog goed leesbaar in de hoofdmassa met de markante betonnen band ter hoogte van de 1e verdieping, de stalen buitenkozijnen met enkel glas, de dakvorm en de bakstenen schoorstenen, maar zijn de overige buitenkozijnen vervangen door houten exemplaren, is de hoofdentree verplaatst naar waar vroeger de erker zat en is de oorspronkelijke veranda is dichtgezet. Op het terrein is het hotel in 1955 uitgebreid met een feestzaal en is de kleurstelling van het geheel gewijzigd. In 2021-2022 zal het hotel weer in ere worden hersteld en tegelijkertijd in functionaliteit en duurzaamheid verbeterd worden.

Ontwerp in foto tekening

This slideshow requires JavaScript.

Ons voorstel betreft een hedendaagse aanpassing met oog voor het cultuurhistorisch karakter. Het hotel en de feestzaal worden ontkoppeld door het slopen van het ‘tussenlid’. De feestzaal zal in een later stadium worden ontwikkeld. De oorspronkelijke erker en de entree (veranda) van het hotel wordt hersteld en zal weer dienst doen als hoofdtoegang. Door de sloop van het ‘tussenlid’ komt de kopgevel van het hotel weer geheel in het zicht. Tevens wordt het hierdoor mogelijk om een secundaire toegang te realiseren. Het souterrain wordt voor bevoorrading en de hotelkamers voor de gasten snel bereikbaar. Isolatie aan de buitenzijde zou het beeld van de gevel en het dak teveel verstoren. We hebben er daarom voor gekozen het gehele gebouw aan de binnenzijde te isoleren. De buitenkozijnen worden vernieuwd door een slank, aluminium renovatiesysteem en isolatieglas.

In het interieur zal de positie van de keuken worden gehandhaafd, maar met een meer open verbinding tot de rest van de begane grond. Een nieuwe ontsluiting (trap en lift voor rolstoelgebruikers en medewerkers) wordt toegevoegd ter hoogte van de kopgevel aan de westzijde. De WC’s worden verplaatst naar de kelder en uitgebreid (van 3 naar 6 stuks). Op de begane grond wordt een WC voor mindervaliden gerealiseerd. De 1e verdieping wordt tevens heringedeeld. Er komen 7 hotelkamers, variërend in grootte langs een eenduidige brede, gang. In de hotelkamers komen alle spanten in het zicht. De badkamers worden als vrijstaande doosjes in de ruimte geplaatst.

Het hotel krijgt een geheel nieuwe kleurstelling. De kozijnen op de begane grond, de betonnen balk en het keimwerk op de begane grond worden in kiezelgrijs geschilderd. Hierdoor vormt het basement met het bestaande metselwerk zoals het oorspronkelijke bedoeld was als één solide geheel. Het keimwerk van de metselwerk gevel ter hoogte van de 1e verdieping (middenlijf) wordt in crème-wit geschilderd. De verdieping wordt afzonderlijk leesbaar, maar blijft in kleurtoon verbonden met het basement. De aluminium kozijnen van de herstelde erker en de veranda, de kozijnen op de 1e verdieping en dakrand worden in zwartgroen uitgevoerd. De kozijnen binden hiermee het basement en het middenlijf samen. Keimwerk aan de binnenzijde van de veranda in de kleur mosgroen zorgt voor een verbijzondering van de hoofdentree.

Naar verwachting wordt het hotel in augustus 2022 opgeleverd.

Vervangende nieuwbouw

This slideshow requires JavaScript.

Alhoewel Berghoef studies heeft verricht naar de feest- en vergaderzaal in 1949 duurde het tot 1955 voordat de feestzaal ook werd gebouwd. De bouwtekening uit 1955 maakt melding van een ‘aanbouw zaal’ voor de eigenaar J. Bosch. De tekening is vervaardigd door het architectenbureau J.F. Langenhorst. In 1990 is het perceel aangevuld met een garage. De feestzaal zal in zijn geheel worden gesloopt. Hiervoor komt een woonblok met 4 grondgebonden appartementen en 4 maisonnettes in de plaats. De garage zal worden herontwikkeld naar 8 bergingen.

Om aan te sluiten bij het hotel zijn voor de nieuwbouw karakteristieken van het hotel overgenomen. Ter hoogte van de 1e verdieping wordt een betonnen band geïntroduceerd. Deze sluit qua materialisering, kleurstelling en detaillering in het straatbeeld aan bij de betonnen band van het hotel. Ter hoogte van de 2e verdieping wordt een 2e betonnen band geïntroduceerd. Deze sluit qua hoogte in het straatbeeld aan bij de dakrand van het hotel. Beide banden zorgen er voor dat aan de voor- en achterzijde voldoende hoogte aanwezig is voor de borstwering van de terrassen.

De rondom lopende balk op de 1e en 2e verdieping, de luifels boven de entrees en de tuinen aan de achterzijde en de dakrand worden uitgevoerd in prefab betonnen elementen met pigment. De kleurstelling is overeenkomstig het hotel. De plint van het woongebouw krijgt een solide basis door het toepassen van metselwerk met een antracietkleurige voeg. De 1e verdieping wordt in dezelfde steen uitgevoerd, maar met een lichtere voeg. Dat geldt ook voor de 2e verdieping, maar om een onderscheid te creëren zal hier een staand metselwerkverband worden gebruikt. Hierdoor ontstaat een subtiele driedeling die ook aanwezig is in het hotel. De buitenkozijnen worden uitgevoerd in hetzelfde slanke aluminium systeem dat ook wordt toegepast bij de modernisering van het hotel.

Het project is in april 2023 opgeleverd. Er wordt nu gezocht naar een uitbater.

 

Opdrachtgever: Overreest B.V.

Architectuur: Frederik Pöll Bureau voor Architectuur

Ontwerpteam: Frederik Pöll, Stefan Brouwer, Philip de Klerk, Edmira Rodrigues

Aannemer: Kreunen Bouw

Directievoering: Palazzo Groep

Constructeur: Qbuz