Frederik
Pöll
F
P

Bureau
voor
Architectuur
B

A

Het herontwikkelingsplan voor de opvanglocatie Keijenbergseweg in Wageningen voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, gevestigd rond het rijksmonument ‘Huize de Leemkuil’, omvat het vergroten van de capaciteit van 300 naar 450 slaapplekken, wat een herziening van het landhuis vereist. Het doel is om het monument te verduurzamen, het comfort te verbeteren en de toegankelijkheid te verhogen voor functies als kantoor, activiteitencentrum en medische dienst, met circulariteit als uitgangspunt voor de renovatie.

Het ontwerpproces streeft naar een balans tussen historisch behoud en hedendaagse behoeften. Het ontwerp verkent de inpassing van het gewenste programma, met focus op functionaliteit en samenhang tussen ruimtes, terwijl de historische waarde behouden blijft. Het landhuis, oorspronkelijk gebouwd in 1909, heeft diverse functies gehad, waaronder een luxe hotel en een herstellingsoord, voordat het diende als asielzoekerscentrum.

Het herontwikkelingsplan benadrukt het behoud en het terugbrengen van interieurdetails en architectonische kenmerken, zoals vloertegels, schouwen, plafonds en lambriseringen, en de waarde van de locatie als voorbeeld van huisvesting voor een kapitaalkrachtige elite buiten de stad. Het project streeft naar een eigentijdse invulling die het historische karakter respecteert en tegelijkertijd voldoet aan moderne eisen en behoeften van de gemeenschap.

Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), afdeling Vastgoedontwikkeling
Opdracht: Voorontwerp t/m Aanbestedingstukken
Architectuur: Frederik Pöll Bureau voor Architectuur
Ontwerpteam: Frederik Pöll, Philip de Klerk, Linnea Gillberg, Kas Rozendaal
Bouwhistorische waardenstelling: Gelders Genootschap
Kleuronderzoek: Lise Wolfert
Constructeur: Bouwadviesburo Baas
Bouwfyisisch Adviseur: ZRI
Installatieadviseur: Galjema
Kleuronderzoek: Lise Wolfert