Pakhuis Amsterdam, Wormerveer

Wat is een passende bestemming voor het Rijksmonumentale Pakhuis Amsterdam en het naastgelegen perceel? We hebben voor de opdrachtgever onderzocht hoe het Rijksmonumentale pakhuis en het omliggend perceel op een rendabele manier getransformeerd kunnen worden tot een karakteristiek en hoogwaardig woonwerkmilieu.

Nieuwbouw in een
cultuurhistorisch waardevolle context

This slideshow requires JavaScript.

Haalbaarheid herbestemming

Pakhuis Amsterdam is een bijzonder en in zeer goede staat verkerend Rijksmonument aan de Zaanweg in Wormerveer. Het pakhuis en het direct omliggende terrein zijn eigendom van Mulder Verhuizingen. Het bedrijf heeft de wil het perceel te verkopen en het bedrijf te verhuizen naar een nieuwbouwlocatie die beter voldoet aan de huidige en toekomstige eisen van een professioneel verhuisbedrijf. Wij hebben voor de opdrachtgever onderzocht hoe het Rijksmonumentale pakhuis en het omliggend perceel op een rendabele manier getransformeerd kan worden tot een karakteristiek en hoogwaardig woonwerkmilieu.

Het perceel tussen de Zaan en het Wilhelminapark kan een bijzonder aantrekkelijk woongebied worden. Maar herbestemmen van het Rijksmonument en het herontwikkelen binnen een historische context moet deskundig gebeuren. Bij het verbouwen weet je niet wat je aantreft, procesgangen zijn lang en vergunningsaanvragen complex. Ook kan de buurt zich in het proces mengen. En zo zijn er meer risico’s en onzekerheden. Een belangrijk onderdeel van de haalbaarheidsstudie is om de kosten, baten en risico’s van een transformatie te inventariseren en te wegen.

“De Adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad heeft veel waardering voor de herbestemming van het pakhuis en het uitgangspunt om een ensemble te creëren.”

This slideshow requires JavaScript.

Studiemodel

Het monumentale pakhuis is vanzelfsprekend leidend bij de herontwikkeling. Het pakhuis vormt het ankerpunt in het ontwerp. In ons voorstel wordt de naastliggende bebouwing op Zaanweg 11 en Zaanweg 11A gesloopt. Op deze locaties kan nieuwbouw gerealiseerd worden. In het studiemodel hebben we ervoor gezorgd dat de nieuwbouw goed aansluit bij het Rijksmonument. Aan de Zaanweg oogt de nieuwbouw als zelfstandig volume, maar zoekt aansluiting bij het pakhuis in hoofdvorm, compositie, materialisering en detaillering.

Het nieuwbouwvolume houden we laag en beperkt waar het gewenst is (zoals bij de Tuinstraat) en hoog waar het kan (Wilhelminaparkzijde). De drie nieuwe volumes vormen samen met het pakhuis een ensemble. De nieuwbouw heeft diverse woningtypen, variërend in grootte, opzet en oriëntatie. De mogelijkheden van wonen hebben we uitgebreid door werken aan huis mogelijk te maken. De relatie tussen wonen en werken zou nog verder versterkt kunnen worden als het pakhuis als bedrijfsverzamelgebouw gebruikt zou worden.

Nieck de Groot, eigenaar Pakhuis Amsterdam: “Frederik begreep snel wat hem te doen stond. Hij heeft dat niet alleen met veel passie gedaan, maar ook met een goede toekomstvisie om het Rijksmonument prominent te etaleren op de Zaanweg.”

Resultaat

Als basis voor de studie hebben we twee- en driedimensionale tekeningen gemaakt van de bestaande toestand en een cultuurhistorische verkenning gedaan. De resultaten van de haalbaarheidsstudie zijn gebundeld in een communicatieboek op A3-formaat. Het eindresultaat is een heldere vertaling van de onderzoeksvraag in een verzorgd, professioneel vormgegeven document dat gecommuniceerd kan worden met derden. De plannen zijn ingediend bij de gemeente. Welstand heeft uitgesproken waardering te hebben voor het idee om het pakhuis te herbestemmen en voor het idee van een ensemble. Op dit moment wachten we op de stedenbouwkundige ontwikkelingen van de Zaanbrug, die mogelijk van invloed kan zijn.

Opdrachtgever: Mulder Verhuizingen

Architectuur: Frederik Pöll Bureau voor Architectuur

Advies bouwkosten: Eversteijn Bouwconsult