Stadslab
Cool-Zuid,
Rotterdam

Na een succesvol Stadslab Baankwartier in 2016 is het stadslab in 2017 uitgebreid naar héél Cool-Zuid. Doel: ontwikkelen van een identiteit en ontwikkelingsrichting van het binnenstadgebied voor de korte en lange termijn.

“Met stadslabs verdwijnt de ‘top-down versus bottom-up’ benadering in stadsontwikkeling”

This slideshow requires JavaScript.

Stadslab Baankwartier (2016)

FP B A was tussen 2013 en 2017 gevestigd in het Baankwartier in Rotterdam. Het Baankwartier is een buurt met veel naoorlogse bouw dat ingeklemd ligt tussen populaire gebieden in de Rotterdamse Binnenstad, zoals het Museumkwartier, Witte de Withkwartier, de Coolsingel, Blaak en de Kop van Zuid. Het is deel van de wijk Cool-Zuid, ten zuiden van de Westblaak.

Rondom het gebied gaan de ontwikkelingen snel. De horeca vanuit de Witte de Withstraat breidt zich uit naar de zijstraten, de Coolsingel wordt aangepakt en er liggen mooie plannen voor het Maritiem District en de Leuvehaven. Ook voor het Baankwartier zelf zijn er plannen. Zo zijn er diverse woontorens gepland aan de Baan. Wat ontbrak was een duidelijke visie hoe het gehele gebied zich in een goede richting zou kunnen ontwikkelen.

Als gebruikers van het gebied hebben we (Frederik Pöll en Joost van Dijk) een aanvraag voor een stadslab bij het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie ingediend. De aanvraag werd gehonoreerd, waardoor we in 2016 alle lokale initiatieven in kaart konden brengen – en dat waren er al veel – en samen met alle betrokkenen bij het Baankwartier aan een gedeeld en gedragen toekomstverhaal konden werken over dit gebied. Er deden gebruikers en bewoners mee, maar ook verenigingen van eigenaren, ondernemers, grondeigenaren en projectontwikkelaars, zorginstellingen en gemeentelijke diensten. AIR verzorgde de moderatie. Er werden experimenten bedacht voor de korte termijn (twee jaar) en een toekomstperspectief voor de lange termijn geschetst (25 jaar).

Het stadslab was een succes en het gedeelde verhaal werd verwerkt in een e-publicatie die online te bekijken of te downloaden is.

This slideshow requires JavaScript.

“Stadsontwikkeling is niet meer voorbehouden aan de grote spelers. Individuen en het maatschappelijk middenveld kunnen even belangrijk zijn. Daarbij bieden ontwerpers de kennis van de methoden en technieken van ontwikkelingen.”

Transitiekaart van het Baankwartier; een van de resultaten van het Stadslab in 2016

Stadslab Cool-Zuid (2017)

Het bleek al snel dat sommige knelpunten in het Baankwartier alleen aangepakt kunnen worden op een hoger schaalniveau. Als bijna vanzelf is het westelijk deel van Cool-Zuid betrokken geraakt bij het stadslab. Een van de resultaten uit het eerste jaar is dat men plein ‘t Landje als centrum van het gehele woongebied moet zien. Baankwartier en Cool-Zuid kunnen gezamenlijk een prettige woonwijk in de binnenstad van Rotterdam vormen, met een stevige groene kern en goede binnenstadfuncties. Zonder sluiproutes voor het verkeer, maar wel met een betere oost-westverbinding. Een mooi overgangsgebied tussen het Museumpark en het Maritiem District rondom de Leuvehaven en Wijnhaven.

De opschaling van het Baankwartier naar Cool-Zuid is een uitgelezen kans om middels het principe van het stadslab de bewonersgroep uit het westelijke deel van Cool-Zuid ook een stem te geven. Als we hen niet zouden betrekken, beslist de groep uit het Baankwartier in feite ‘top-down’ voor heel Cool-Zuid over hoe de wijk gaat functioneren in de toekomst. Het stadslab Baankwartier was juist opgericht om ‘top-down’ en ‘bottom-up’ samen te brengen. In ons ideaal profiteren niet alleen de nieuwe bewoners en ondernemers daarvan, maar ook alle bewoners van Cool-Zuid. Daarom is begin 2017 een vervolgaanvraag gedaan voor stadslab Cool-Zuid. Deze aanvraag is ook gehonoreerd.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

Prioriteitenkaart en transitiekaart van Cool-Zuid; een van de resultaten van het Stadslab in 2017

Externe publicaties:

SaveSave