Frederik
Pöll
F
P

Bureau
voor
Architectuur
B

A

Woonzorgcentrum Middellandstraat

Zuid-Holland

Rotterdam

1917

Beschermd stads- of dorpsgezicht

Commercieel

Maatschappelijk, Wonen

4008

2019-2022