Recensie ‘Ontmoetingen:
de tweeledigheid verbeeld’