Overzetten van de bestaande fundering van de kerktoren op de nieuwe fundering