Ontsluitingsprincipe; de passage en het kleine hof