Doorsneden van de woningen aan de Botersloot en Pannekoekstraat