Grondvorm ontwerpvoorstel, de twee hoven en relatie met de omliggende monumenten