Het personeel van de Chr. School aan de Grondherenstraat