Het (industrieel) erfgoed van Wormer en Wormerveer, rechtsonder Pakhuis Amsterdam