Frederik
Pöll
F
P

Bureau
voor
Architectuur
B

A

Honorarium

De bouw- & installatiekosten voor een project variëren, van €600 tot €3000 euro per vierkante meter, excl. opslagen en BTW. De kosten hangen af van de complexiteit en de omvang van het gebouw en hoe ingrijpend de vereiste aanpassingen zijn. Denk aan het vervangen van de inbouw en de installaties, verbetering van het casco tot aan een volledige verbouwing of restauratie. De architect ontvangt doorgaans een honorarium uitgedrukt in een percentage van de bouwsom. Ons honorarium ligt tussen de 6-10%, afhankelijk van de complexiteit van het project en de gewenste werkzaamheden.

Het honorarium kan opgesplitst worden in verschillende fasen:
– Voorontwerp (haalbaarheidsstudie), 30%
– Definitief ontwerp (t/m vergunningsaanvraag), 20%
– Bouwvoorbereiding (aanbestedingsstukken), 25%
– Prijs- en contractvorming (daadwerkelijke aanbesteding), 5%
– Uitvoering en oplevering (deeltekeningen, directievoering), 20%

Bij ieder project stellen we voor de start een vrijblijvende offerte op met een beschrijving van het proces, onze werkzaamheden en bijbehorende planning. Heeft uw vragen over een idee en/of een bepaald gebouw; neem gerust contact met ons op.