Site visit; haalbaarheidsstudie voormalig schoolgebouw. Transformatie naar woningen.