Met de subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten wordt wel 70% van de onderzoekskosten vergoed.