Bijeenkomst: ‘Op zoek naar veerkrachtige woonmilieus!’ Studie naar verbinding in Rotterdam