Van start met
onderzoek herbestemming
pakhuis ‘Mozes De Hes’,
Meppel