Frederik
Pöll
F
P

Bureau
voor
Architectuur
B

A

Basisschool
de Regenboog, Ridderkerk

Hoe zorg je voor de juiste balans tussen het behoud van een bestaande school van hoge cultuurhistorisch waarde en de behoefte van groei door de school? Het antwoord lag besloten in het terugbrengen van de oorspronkelijke kernwaarden in het bestaande gebouw: lucht, licht en zicht en verbondenheid met de natuur. En door met de nieuwbouw voort te bouwen door het introduceren van een nieuwe patio en de architectuur van de nieuwbouw als complementair te zien aan de monumentwaardige bakstenen architectuur van de bestaande school. Het door de architect Leo Oskam ontworpen schoolgebouw uit 1960 met uitbreidingen uit 1970 is een exemplarisch voorbeeld van een naoorlogse portaalschool. In de jaren na de uitbreiding van 1970 groeit het aantal kinderen op de school en ontstaat er vraag naar meer ruimte. Deze vraag werd beantwoord door een aantal uitbreidingen in en rondom de school; het dichtzetten van de patio’s en het toevoegen van ‘tijdelijke’ lokalen. Deze aanpassingen verminken het originele ontwerp. In combinatie met de huidige gebruiksbehoefte is de kracht van het originele ontwerp niet meer afleesbaar.
Net zoals Oskam willen we letterlijk de natuur binnen de school brengen, de school ‘groene longen’ geven. De basisprincipes uit de jaren ‘60 van de architect Oskam zijn een leidraad geweest in ons ontwerp voor de school en bieden wonderbaarlijk genoeg een krachtig en doordacht antwoord op de hedendaagse ambities en eisen van de school en de gemeente. Het schoolplein rondom de school wordt vergroend met plantenbanken langs de hellingbanen en gevel, deze zorgen ervoor dat de plint een zacht karakter krijgt. De nieuwe,grote patio is een oase aan groen. In het midden van de patio bevindt zich een boom. We zien ons voor dat de boom begint als een jonge boom als symbolische start van een nieuwe fase en langzaam zal groeien. Ook de originele patio’s, die weer heropend worden, worden vergroend. Een beschermde plek om als kleuter de wondere wereld van de natuur te ontdekken. In ons ontwerp brengen wij de hal terug als element die niet alleen de verschillende ruimtes met elkaar verbindt, maar ook als plek voor samenwerking, onderzoek en het individu.

Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk
Organisatie ontwerpend onderzoek: Mevrouw Meijer
Architectuur: Frederik Pöll Bureau voor Architectuur
Ontwerpteam: Frederik Pöll, Philip de Klerk, Elisabetta Toto