Frederik
Pöll
F
P

Bureau
voor
Architectuur
B

A

Koetsierswoning
SAS Institute, Huizen

SaveSaveFoto’s

Tekeningen

We hebben toegewerkt naar een integraal en toekomstbestendig ontwerp voor de instandhouding van het rijksmonument. Door de essentie van het rijksmonument bloot te leggen en te combineren met de wensen van SAS Institute is een krachtig ontwerpvoorstel ontwikkeld, waarin niet alleen het rijksmonument is verduurzaamd en de ruimtelijke organisatie is hergedefinieerd, maar ook de natuurlijke lichtinval en de akoestische kwaliteit en materialiteit van de (werk)ruimten zijn verbeterd. Gewenste functies als werk- en belplekken, een workshopruimte en badkamer zijn logisch gepositioneerd en van een eigen materialisatie voorzien.

SAS Institute is eigenaar van een landgoed Oud-Bussem dat is aangewezen als rijksmonument. Zij had de wens om de koetsierswoning, die op het landgoed staat, op te waarderen. SAS Institute had de koetsierswoning al in gebruik als kantoorruimte, maar de verouderdere verwarmingsinstallaties en het ontoereikende data- en elektrasysteem verhoogden het ongemak. Daarnaast sloten de toegankelijkheid, de ruimtelijke kwaliteit en de materialisatie niet aan bij de standaarden die SAS hanteert voor de door haar aangeboden werkomgeving.

De aangebouwde berging en het interieur uit de jaren ’60, de ongeïsoleerde begane grondvloer en eerder toegevoegde dakramen zijn verwijderd. De tuinmuur is weer in oorspronkelijke staat hersteld en op de plaats van de twee dakramen zijn nieuwe dakkapellen toegevoegd. Wat betreft de installatietechniek was de uitdaging om het zo te ontwikkelen dat er aan het exterieur niets van te zien zou zijn. De kelder is daarom benut voor het positioneren van alle installaties. Voor de aanvoer van verse lucht is gebruik gemaakt van de aanwezige koekoek. Via de schacht wordt de verdiepingsvloer ingezet als installatievloer. De bestaande schoorsteen heeft zijn oorspronkelijke functie behouden en zorgt voor de afvoer van de lucht, maar wordt nu mechanisch aangestuurd.

SAS Institute is sinds 1993 gehuisvest op Landgoed Oud-Bussem te Huizen. Het gehele landgoed (bestaande uit historische park- en tuinaanleg, landhuis, koetsierswoning, garage en hekpijlers) is in 2001 aangewezen als rijksmonument. De koetsierswoning staat ten noordwesten van het landhuis en is via een tuinmuur met het landhuis verbonden. De koetsierswoning dateert waarschijnlijk van begin 19e eeuw en is omstreeks 1930 met de bouw van het nieuwe landhuis in nieuw-historiserende stijl aangepast.

Proces

SaveSave

SaveSave

SaveSave