Frederik
Pöll
F
P

Bureau
voor
Architectuur
B

A

De bouwkosten voor een project variëren, van 600 tot 3000 euro per vierkante meter, excl. BTW. De kosten hangen af van de complexiteit en de omvang van het gebouw en hoe ingrijpend de vereiste aanpassingen zijn. Denk aan het vervangen van de inbouw en de installaties, verbetering van het casco tot aan een volledige verbouwing of restauratie. De architect ontvangt doorgaans een honorarium uitgedrukt in een percentage van de bouwsom. Ons honorarium ligt tussen de 6-10%, afhankelijk van de complexiteit van het project en de gewenste werkzaamheden.

Het honorarium kan opgesplitst worden in verschillende fasen:

Voorontwerp (haalbaarheidsstudie), 30%
Definitief ontwerp (t/m vergunningsaanvraag), 20%
Bouwvoorbereiding (aanbestedingsstukken), 25%
Prijs- en contractvorming (daadwerkelijke aanbesteding), 5%
Uitvoering en oplevering (deeltekeningen, directievoering), 20%