Van start met
ontwerpvoorstel vernieuwing
voorgevels Exercitiestraat,
Rotterdam