Van start met planvorming herenhuis aan de Essenlaan, Rotterdam