Van start met planvorming hotel ‘in de Groene Jager’, Barchem