Van start met planvorming ‘Zomerhuis te Waert’, Warmond