Van start met planvorming
villa ‘De Dennen’,
Diepenveen