Van start met planvorming Leidsche Kristalijsfabriek, Leiden i.o.v. Bouwframe