Van start met planvorming nieuw kantoor Opzoomer Mee, Rotterdam