Van start met planvorming uitbreiding appartement Stuyvesantstraat, Den Haag