Van start met planvorming uitbreiding woning Koningsstraat, Hilversum