Van start met planvorming
villa aan de Paltzerweg,
Bilthoven