Van start met planvorming villa aan de Willem Pijperlaan, Rotterdam