Van start met
planvorming voormalige kledingfabrieken Middellandstraat, Rotterdam