Van start met planvorming woning in een schoolgebouw, Rotterdam