Van start met planvorming
herenhuis aan het Westplein,
Rotterdam