Van start met
planvorming uitbreiding woonhuis
Schepenstraat, Rotterdam