Geselecteerd voor
Open Oproep
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
‘Stadslab Cool-Zuid’.
ism Studio Joost v Dijk