Werkbijeenkomst verbetering dwarsverbindingen #Stadslab #Cool-Zuid met bewoners, zorginstellingen, stadsontwikkeling en stadsbeheer.